فارسی | انگلیسی | عربی پنجشنبه 29 ارديبهشت 1401 | 22:58
صفحه اصلی » گشت های یک روزی و نیم روزی

توضیحات

1- خانواده ارجمند، زائرین و گردشگران محترم اعم از اینکه در قالب تورها و برنامه های ستاد ساماندهی و یا مستقلا به صورت فردی و یا گروهی سفر کنند. همچنین دفاتر خدمات مسافرتی و زیارتی و مسئولین محترم کاروانها، ادارات و سازمانهای مختلف می توانند نسبت به انتخاب در یکی از تورهای ارائه شده ی یک روزی یا نیم روزی ستاد که توسط دفاتر مسافرتی و راهنمایان تور مجرب و مطمئن برگزار می شود، اقدام نموده و درخواست خود را ثبت و از خدمات آن برخوردار شوند.

2- در صورتی که قبلا درخواستی را ثبت نموده اید با استفاده از کد رهگیری ارائه شده می توانید درخواست خود را مشاهده و پرداخت نمایید.

کد رهگیری
جستجو

نوع : نیم روزی
مسیر : پارک جنگلی وکیل آباد - بازدید از باغ وحش...
قیمت : 150,000 ﷼
جزئیات
نوع : نیم روزی
مسیر : آرامگاه یاسر و ناصر (ع) در روستای حصار طرقبه - شهر توریستی طرقبه...
قیمت : 150,000 ﷼
جزئیات
نوع : نیم روزی
مسیر : آرامگاه خواجه ربیع - باغ و آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی...
قیمت : 150,000 ﷼
جزئیات
نوع : نیم روزی
مسیر : آرامگاه خواجه اباصلت هروی - آرامگاه خواجه مراد...
قیمت : 150,000 ﷼
جزئیات
نوع : نیم روزی
مسیر : باغ و آرامگاه نادر شاه افشار - موزه ی نادری...
قیمت : 150,000 ﷼
جزئیات