فارسی | انگلیسی | عربی يكشنبه 14 آذر 1400 | 11:28
صفحه اصلی » بیمه جامع حوادث ویژه گردشگران و زائرین » ثبت اطلاعات بیمه ای

ثبت اطلاعات بیمه سفر

سرپرستان محترم هیئات مذهبی می توانند در این صفحه اقدام به ثبت اطلاعات زائرین برای برخورداری از بیمه جامع حوادث ویژه گردشگران و زائرین کنند.

تذکر مهم : چنانچه اطلاعات هویتی (نام و نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس یا شناسه قبض برق محل سکونت) ناقص باشد، شرکت بیمه دانا و ستاد ساماندهی امور زائرین مشهد هیچگونه مسئولیتی را عهده دار نبوده و عواقب ناشی از آن به عهده خود فرد می باشد. .

ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی شماره همراه آدرس
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
برای اضافه کردن سطر به لیست فوق بر روی افزودن فیلد کلیک نمایید.
تاریخ شروع بیمه